Справка запазени имена на фирми

От сайта на Търговски регистър можете да направите справка и да видите списък на запазените фирми.

Изберете ''Провери" за да се насочите директно към страницата за проверка.

При справката можете да зададете начална и крайна дата, както и да търсите по буква или цифра, с които започват имената на фирмите.

Справката включва името на фирмата, кога е запазена и до кога е запазена.

Ако желаете да направите проверка дали дадено име за фирма е вече регистрирано, изберете следната препратка - Проверка свободно име на фирма