Проверка Данъци Силистра

Община Силистра предоставя удобна възможност за проверка на данъци онлайн.

Можете да проверявате задълженията и плащанията за местни данъци, такса битови отпадъци, санцкии и глоби.

Справката се извършва чрез:
  • Входящ номер и дата на документ, който се подали в община Силистра;
  • ЕГН за физически лица, ЕИК за фирми.