Проверка Данъци Хасково

Можете да проверите онлайн своите задължения към община Хасково.

След избор на "Провери", ще имате възможност да направите справка за декларирани имоти и превозни средства, глоби и санкции, задължения и плащания за данъци, такси битови отпадъци.

Проверката се извършва чрез ЕГН/ЕИК и КИН, който можете да получите от община Хасково.