Районен съд Кюстендил Справка дела

Бърза и лесна справка за делата към Районен съд Кюстендил.


http://krs-bg.eu/index_files/register.html
Справка предстоящи дела
За да проверите престоящите дела към съда, изберете "Провери", след което ще бъдете прехвърлени към страница, където трябва да изберете типа на делото - гражданско или наказателно. След като изберете типа на делото, ще Ви се отвори таблица с всички дела за посочения период. Можете да потърсите Вашето дело чрез втората колона - по номера му. В последната колона ще видите датата и часа на делото.

Приключени дела - Провери
Изберете "Провери" за да се прехвърлите към справката за приключените дела. Ще Ви се отвори страница с информация за постановените и влезлите в сила съдебни актове. След като изберете типа на делото, ще Ви се отворои страница с делата, разпределени по години и месеци. При избор на месеца, за който се води делото, ще видите таблица с всички дела за периода. Чрез втората колона, по номера на делото, можете да намерите делото, което Ви интересува, а резултатът от делото се намира в последната колона.