Справка за кредитна задлъжнялост

За да проверите дали имате непогасени кредити, трябва да имате следните документи:
  • Да изтеглите заявление по образец, коеот се намира в сайта на БНБ, и да го подадете лично в деловодството на БНБ.
  • Да представите лична карта или друг документ за самоличност.


Ако сте физическо лице, можете да подадете безплатно заявление един път в годината. Всяка следваща справка се заплаща такса от 10 лева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Коментирайте