Проверка Данъци Ямбол

Проверете своите данъци към Община Ямбол онлайн.
http://mdt.yambol.bg/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Можете да направите справка за задължения за местни данъци, такси за битови отпадъци, глоби, санкции, като за физически лица, така и за фирми. Можете да направите справка и за декларирани имоти и превозни средства.

За достъп до услугата, трябва да разполагате с ЕГН/ЕИК, както и с КИН, който можете да получите от "Местни данъци и такси" в Ямбол.