eSpravka ще Ви помогне с информация как и къде можете да направите онлайн справки и проверка на битови сметки, осигуровки, данъци и други полезни електронни услуги.

Битови сметки

> Сметки за ток
Справка за задълженията за ток към ЧЕЗ, Енерго-про (ЕОН) и EVN.

> Сметки за вода
Проверка на сметки за вода към ВИК дружества в България

> Сметки за телефон
Проверка на сметка за телефон - GSM

> Сметки за парно и газ
Справка за сметките за парно и газ към топлофикационни и газоснабдителни дружества

> Интернет и Телевизия
Проверка на задължения и сметки за интернет и телевизия към множество интернет доставчици


Осигуряване и данъци

> Осигуряване и осигуровки
Проверка на здравни и социални осигуровки.
     > Здравно осигуряване
        Справка за здравно осигурителен статус
      > Социално осигуряване

> Проверка на данъци

Други


> Шофьори

> Съдилища
Справки за дела към окръжни и районни съдилища