За фирми

В тази секция са публикувани различни полезни онлайн справки и проверки за фирми.

Търговски регистър

Справка актуално състояние на фирма
   Направете проверка за актуалното състояние на дадена фирма

> Справка за свободно име на фирма
   Проверете онлайн дали конкретно име на фирма е регистрирано в          Търговски регистър

>  Справка запазени фирми
    Вижте списък със запазените имена на фирми

НАП

> Проверка регистрирани фирми ДДС
Справка за фирмите, регистрирани по ЗДДС

> Справка длъжници НАП
Справка за длъжници и изидрвани лица към НАП