ЧЕЗ Проверка на сметка за Ток и Плащане - CEZ

Как да направим проверка на сметката за ток към ЧЕЗ?     

Проверка на сметките към ЧЕЗ се извършва чрез въвеждане на 12 цифрен клиентски номер. За да получите пълен достъп до Вашите сметки за ток към ЧЕЗ, трябва да въведете и оторизационен код, който е 6 символа и също можете да видите в своята фактура.

Клиентският си номер за справка за сметката за електроенергия към CEZ можете да получите от Вашата фактура. Също така, можете да го получите като въведете ИТН или номер на партида. Можете да се свържете с дружеството и на посочения телефон за справки, за да Ви съдействат.

Изберете линк "Провери>>", за да извършите справка за ток.

След като направите справка за своите задължения към CEZ, можете да извършите и плащане чрез предоставените методи.


Начини на плащане

ЧЕЗ предоставят много начини за плащане на сметките:
 • В брой можете да платите в Easypay, Фаст пей, на касите на Български пощи, в офисите на ДСК и Булбанк;
 • По банков път - чрез платежно нареждане или директен дебит;
 • Задълженията си можете да погасите и онлайн през ипей, transcard, icard. 

За ЧЕЗ

ЧЕЗ е едно от електроразпределителните дружества в България, обслужващо редица  градове в България. От линка по-горе можете да направите проверка за ток в София, Перник, Благоевград, Видин, Враца, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Ловеч, Козлодуй, Монтана, Петрич, Плевен, Самоков, Сандански и др.

Проверка на сметка стъпка по стъпка:

1. Избирате бутон  "Провери" (Вижте по-горе);

2. Ще Ви се отвори страницата "Проверка на сметка", на която ще Ви се визуализират двете полета "Клиентски номер" и "Оторизационен код";

3.1. Ако не разполагате с оторизационен код, въвеждате клиентския си номер в съответното поле и избирате бутон "Търси". Ще се появи прозорец със съобщение, че тъй като не сте въвели оторизационен код, няма да имате достъп до преглед на документите. За да продължите избирате "ОК";

3.2. Ако разполагате с оторизационен код, въвеждате клиентския си номер и оторизационния код и избирате "Търси."

4. Ще Ви се отвори нова страница с таблица за всички Ваши фактури за електроенергия, която съдържа следните колони:
 • "Документ" - показва информация за датата и номера на фактурата;
 • "Предмет" - посочен е периода, за който е изчислена сумата по фактурата;
 • "Стойност" - дължимата сума;
 • "Падеж" - крайният срок за плащане;
Забележка: Ако сте въвели оторизационния си код коректно, ще имате възможност да прегледате и фактурата си, която е в pdf формат. За целта трябва да изберете иконата пред датата на фактурата в колоната "Документ".

5. Датата, към която са актуални данните можете да видите най-долу на страницата.

6. Можете да заплатите онлайн своите актуални задължения по посочените горе в дясно методи.


Услуги на ЧЕЗ 

Дружеството извършва различни услуги по снабдяване и разпределение на електроенергия:
 • Издаване на дубликат на фактура и удостоверение за битови и небитови клиенти;
 • Издаване на справка за потребление;
 • Пререгистрация на потребител;
 • Възстановяване на надвзети суми;
 • Отлагане на плащане за битови клиенти;
 • Сключване и прекратяване на договори;
 • Смяна на тарифност;
 • Проверка на електромери и др.