ВИК ВАРНА Проверка на сметка за вода и плащания

Сметките за вода към ВИК Варна се проверяват отделно за физически и юридически лица.


За да проверите сметката си, е необходимо да знаете Вашия абонатен номер, който трябва да въведете в полето за търсене. 

Необходимо е и да изберете дали правите проверка за физическо или юридическо лице.

Водоснабдяване и канализация Варна е дружество, което обслужва общините Варна, Девня, Дългопол, Провадия, 
Суворово, Бяла,  Аксаково, Аврен, Ветрино, Вълчи дол. 

Плащане на сметка
Сметката си към ВиК Варна можете да платите в някоя от касите на дружеството, по банков път или по електронен път през ипей и транскарт.

Услуги 
Дружеството извършва следните услуги:
  • Откриване, промяна и закриване на партиди;
  • Издаване на разрешителни и становища;
  • Съгласуване на скица;
  • Водомети - отвиване, връщане, пломбиране;
  • Служебна бележка за освобождаване на имот от такса "Битови отпадъци" и др.