Енерго-Про - Проверка на Сметка за Ток и Плащане


Проверката на сметка към Енерго-Про се извършва чрез въвеждане на клиентски номер, който е 10 цифрен. 

Важно е да знаете, че услугата за справка на задължения към Energo-Pro не е достъпна за клиенти на дружеството, които използват директен дебит. В този случай можете да проверите сметката си на денонощния телефон на дружеството.

Информацията за задълженията за ток към Енерго-про се актуализира периодично на техния сайт, като за Ваше удосбство се посочва датата, към която са актуални задълженията. Можете да проверите сметката си и на денонощния телефон за обслужване на клиенти.


Плащане на сметки

Към Energo-Pro можете да заплатите:
 • В брой на касите на дружеството и Български пощи;
 • Онлайн през epay, transcard и icard;
 • По банков път.

За Energo-Pro

Компанията е едно от 3-те електроразпределителни дружества в България. Оперира на територията на Североизточна България и по конкретно във Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Велико Търново, Силистра, Разград, Русе, Свищов, Горна Оряховица, Търговище.

Услуги на Енерго-Про

Energo-Pro извършва следните допълнителни услуги:
 • Възстановяване снабдяването на клиенти, прекъснати поради неплащане;
 • Промяна на тарифност;
 • Издаване на извънредна фактура;
 • Издаване на копие на фактура;
 • Справки за потребление на електрическа енергия;
 • Разсрочване на задължения;
 • Прекратяване на договорни отношения;
 • Удостоверения за липса/наличие на задължения към Енерго-Про;
 • Актуализация на клиентски данни и др.