Проверка Данъци София - Справка местни данъци и такси

Проверката на данъците за София може да се извърши бързо и лесно по интернет. 

https://sonet09.sofia.bg/OnlineReportWSClient/obligations
След като изберете бутон "Провери", от страницата, която ще Ви се зареди, трябва да въведете своето ЕГН/ЛНЧ, ако проверявате данъците за физическо лице, или Булстат/ЕИК, ако проверявате данъците за фирма. 

Необходимо е, също така, да въведете Номер на партида или ПИН. 

Номерът на партидата можете да видите в полученото от Община София уведомление за съответната година или в квитанцията за платени данъци. Можете сами да формирате своя партиден номер според посочения на сайта на общината модел.

ПИН можете да получите във всеки отдел "Местни данъци и такси", като за целта трябва да предоставите документ за самоличност.

Забележка: при три неуспешни опита за справка на данъците, се блокира възможността за проверка. В този случай трябва да излезете от страницата и да влезете отново.