Проверка сметка за вода Сандански - Сметки към ВиК Сандански (Увекс ЕООД)

Поддръжката и експлоатацията на водоснабдяването в Сандански се осъществява от Увекс ЕООД (ВиК Сандански). 

От сайта на дружеството няма възможност за онлайн проверка на сметките за вода.