Проверка сключена Гражданска отговорност на автомобил

Онлайн можете да проверите за сключена "Гражданска отговорност" за Вашия или друг автомобил.

Справката можете да направите по един от следните критерии: 
- ДКН (регистрационен номер) на автомобила;
- Номер на рама;
- Серия и номер на стикера.

След успешна проверка на гражданска отговорност, ще видите дали автомобилът има активна застраховка. Също така, ще видите всички застраховки за съответния автомобил, както и застрахователя, при който е сключена застраховката, дата на сключване, валидност на застраховката, номер на полицата на Гражданската отговорност.