Топлофикация Русе Проверка на Сметка

Можете да направите справка онлайн за сметките си към Топлофикация Русе.

http://www.toplo-ruse.com/login.php?type=1
Проверката на задължения за физически лица и фирми се прави отделно. 

За проверка на сметка за крайни клиенти, изберете бутон "Провери". Необходимо е да въведете абонатен номер и ЕГН.

Юридически лица - необходимо е да въведете абонатен номер и Булстат: Провери>>

Плащане на сметки
Към Топлофикация Русе можете да заплатите в брой офис за обслужване на клиенти или в офис на "Информационно обслужване", по банков път, онлайн през epay.

Услуги
Топлофикация Русе предлага различни услуги за своите клиенти:
  • заявление за промяна на партида;
  • заявление за промяна на прогнозен дял;
  • заявление за необитаемо жилище;
  • заявление за проверка на водомери;
  • заявление за дрениране на отоплителна инсталация;
  • бележки за задължения и др.