ВИК Кърджали Проверка на Сметка за Вода

Можете да проверявате електронно Вашите сметки за вода към ВИК Кърджали. 

Проверката на сметки се извършва чрез седем цифрен абонатен номер, който може да се види във фактурата, получена от ВИК Кърджали.

За да извършите справка за сметката за вода, след като изберете бутона, е необходимо да въведете абонатния си номер в полето, разположено в секция "Проверка на сметка" в дясно. 


Водоснабдяване и канализация Кърджали обслужва районите на Кърджали, Момчилград, Ардино, Джебел, Крумовград, Кирково.


Как се извършват плащания

Към Водоснабдяване и канализация Кърджали могат да се извършват плащания в брой на каса, банкова сметка, чрез epay.

Отдалечените селища могат да заплащат и директно на инкасатори, като внимават за тяхната легитимация и изискават необходимия документ за плащането.

Услуги

Някои от допълнителните услуги, които извършва ВиК Кърджали са:
  • Съгласуване на проект;
  • Откриване, закриване и промени по партиди;
  • Становище за ПУП.