Онлайн Проверка Данъци Бургас

Община Бургас предоставя на своите граждани възможност за онлайн проверка на данъци, такси, глоби и др., както за граждани, така и за фирми.

От линка по-долу ще можете също да направите справка за декларирани имоти и превозни средства.

За да се възползвате от електронните услуги, е необходимо да въведете ЕГН/ЕИК и входящ/изходящ номер и дата на документ издаден от или подаден в "МПДТР" - Местни приходи от данъци, такси и реклама.

Освен данъци, такси и глоби, можете да правите справка за декларирани недвижими имоти и превозни средства и др.