Проверка на сметка за вода ВИК Видин

От интернет сайта на ВИК Видин можете да правите проверка на своите задължения по сметки към дружеството - за физически лица и фирми.

Справката се извършва по абонатен номер и ЕГН или ЕИК на фирмата. 

Изберете бутон "Провери", за да се прехвърлите към сайта и да направите проверка.

Водоснабдяване и канализация Видин обслужва Видин, Белоградчик, Брегово, Димово, Дунавци, Кула, Ружинци.

Как да платите своята сметка?

Задълженията към Водоснабдяване и канализация Видин можете да погасите:
- директно на инкасатор - важно е да поискате легитимация на лицето;
- на касите на дружеството;
- онлайн през epay;
- на банкомат.