Плевен Проверка на данъци

Онлайн можете да проверявате Вашите данъчни задължения към община Плевен.

Можете да извършвате справки за местни данъци, глоби, такса битови отпадъци, имуществени санкции.

Проверката се извършва чрез ЕГН за физически лица и ЕИК за фирми.

Изберете бутон "Провери" за да продължите и да проверите своите данъци.

Освен справка за местни данъци и такси, можете да получите информация и за различни услуги. За целта, след като изберете бутон "Провери", от менюто в ляво изберете "Информация за услуги". Имате възможност да получите информация за следните услуги: издаване на удостоверения, приемане на декларации, коригиращи документи, данъчни оценки, деловодни услуги, заявления за закриване, устройство на територията, проекти, договори.