Онлайн Проверка свободно име на фирма

Онлайн, от сайта на Търговски регистър, можете да направите проверка за свободно име на фирма.

Тази проверка е важна, за да установите дали желаното от Вас име на фирма е вече регистрирано.

Изберете "Провери", след което от страницата, която ще се отвори, въведете желаното от Вас име на юридическо лице в полето "Фирма" или отворете сайта на Търговски регистър и от меню "Справки"  изберете "Права върху фирма".