Проверка Данъци Шумен Онлайн

Местни данъци и такси към община Шумен могат лесно да бъдат проверени онлайн.

Справката се извършва чрез ЕГН (за физически лица) или ЕИК (за фирми) и КИН, който може да се получи от общината.

Справката включва данъчните задължения, такса битови отпадъци, имуществени санкции и глоби, декларирани превозни средства и имоти към община Шумен и др.

От сайта можете да получите информация и за различни услуги в общината. За целта трябва да изберете "Информация за услуги".