Справка Регистрирани фирми по ДДС НАП

От сайта на НАП можете да направите справка за регистрираните по ДДС фирми, както и за лицата с разрешение за прилагане на касова отчетност на ДДС.

Проверката в НАП се извършва по Булстат или име на фирма (или най-малко пет символа от името на фирмата).

След успешно извършване на справката, ще получите информация за: 
- името на фирмата;
- Булстат;
- адрес;
- дата на регистрация;
- дата на дерегистрация;

НАП предоставят възможност и за абонамент за бюлетин, благодарение на който можете да получавате периодична актуална справка за фирмите, регистрирани по ДДС - повече тук.