Проверка Данъци Габрово

Към община Габрово, можете онлайн да правите справка за дължимите данъци.

За достъп до информацията, е необходимо да въведете ЕГН за физически лица и ЕИК за фирми, както и входящ номер и дата на документ, подаден в общината.

Освен данъци, могат да се проверяват още такса битови отпадъци, санкции, глоби, декларирани имоти и превозни средства и др.

От меню "Електронни досие" можете да правите справка за документи и декларации.

За да преминете към проверка на данъците в Габрово, изберете бутон "Провери".