Справка регистрирани заявления за обезщетение за безработица

В случай че сте подали заявление за отпускане на обезщетение за безработица, то можете онлайн да следите информацията по него.

За да направите проверка, трябва да разполагате с ПИК и да въведете ЕГН-то си. 

При успешна справка, ще видите информация за регистрационния номер и датата на заявлението, тип, начална и крайна дата на плащане, актуално състояние и разпорежданията към заявлението.