Окръжен съд Плевен - Справка за дела

Окръжен съд Плевен обхваща районните съдилища в Плевен, Левски, Червен бряг, Никопол, Кнежа.

Онлайн, от сайта на Плевенския Окръжен съд можете да правите справи за дела.

Проверка на предстоящи дела - Повече >>

Справка приключени дела - Повече >>
/Разпределени са по месец, година и седмица/

Влезли в сила актове - Повече >>
/Можете да преглеждате по година, месец и седмица/