Окръжен съд Кюстендил - Справка Дела

Ако желате да направите справка за дело към Окръжен съд Кюстендил, можете да го направите лесно по интернет.

Справка за предстоящи дела - Повече >>
Вижте графика за провеждане на гражданските, търговските, административните и наказателните дела към Окръжен съд Кюстендил. След като изберете вида на делото, ще видите таблица с информация, в която са нанесени датата, часа и залата, в която ще се проведе делото. Можете да намерите делото, което Ви интересува, по номер и година в колоната "Вид дело/No/година".

Справка влезли в сила актове - Повече >>
След избор на "Повече", приключено дело можете да търсите по година и месец, като след това ще Ви се отвори таблица с всички дела за този период. По номера и вида, можете да намерите съответното дело и от линка "Решение" срещу него, да видите решението на съда.

Окръжен съд Кюстендил обхваща районите на Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Бобошево, Кюстендил, Рила, Невестино, Кочериново, Трекляно.