Окръжен Съд Русе Справка Дела

Можете да извършвате справки за предстоящи и приключени дела към Окръжен съд Русе по интернет.

Справка предстоящи дела - Повече >>
След като изберете "Повече", изберете "Справки по дела" -> "График на заседанията". Можете да изберете период, за който да направите справката. В таблицата, която ще Ви се визуализира, можете да намерите делото по неговия номер, като срещу него ще видите дата, час и зала на провеждане. 

Справка приключени дела - Повече >>
Изберете "Повече", след което "Справки по дела" ->"Постановени съдебни актове разширено търсене". Въведете всички или някои данни за търсене.

Окръжен съд Русе обхваща територията на Русе, Бяла, Ценово, Борово, Две могили, Иваново, Ветово, Сливо поле.