Проверка данъци Благоевград

По интернет можете да проверите своите задължения за местни данъци и такси към община Благоевград.

http://www.blgmun.com:82/website/
Можете да направите справка за декларираните имоти и превозни средства, плащания и задължения за данъци и такси, глоби, санкции на фирми и физически лица.

За достъп до справката са необходими ЕГН за физически лица или ЕИК за фирми, както и входящ номер на документ, който е подаден до "Местни данъци" в община Благоевград.