Окръжен съд Ямбол - Справка за дела

Направете бързо и лесно справка за дело към Окръжен съд Ямбол.

Справка за предстоящи дела - Повече >>
Направете проверка за предстоящите дела към Ямболски окръжен съд. Изберете "Повече", след което ще Ви се отвори страница с таблица с предстоящите дела. В колоната "Вид дело, No и година" можете да намерите делото, което Ви интересува, а в последната колона "Насрочване на дело", ще видите датата и часа за провеждане на делото.

Приключени дела - Повече >>
След като изберете "Повече", ще Ви се отвори страница с делата, разпределени по години (от 2012г.). След като изберете годината, ще видите таблица с месеците и приключените дела и влезлите в сила актове към всеки от тях.
Окръжен съд Ямбол включва районите на Елхово, Топловград и Ямбол.