Пловдив - Справки и електронни услуги

Полезни онлайн справки и услуги за Пловдив. Проверете своите задължения или се възползвайте от удобни електронни услуги.

Проверете онлайн Вашата сметка за ток в Пловдив към ЕВН.

Направете справка за сметката си за вода по абонатен номер или водомер.

Вижте информация за местните данъци и такси, глоби, наказателни постановления и др. към община Пловдив.

- Районен съд Пловдив
Справка за предстоящи и приключени дела към съда в Пловдив