Районен съд Добрич - Справка Дела

Проверявайте онлайн делата към Районен съд Добрич бързо и лесно.

Проверка предстоящи дела - Повече >>
За да направите справка за насрочените дела към Районен съд Добрич, е необходимо да изберете "Повече". Ще Ви се отвори страница с таблица с всички насрочени дела за съответния период. Във "Вид дело, No и година" можете да намерите делото, което Ви интересува, а в "Насрочване на делото" ще видите датата и часа, когато ще се проведе делото.

Проверка свършени дела - Повече >>
Изберете "Провери", като след това ще Ви се отвори страница, на която всички дела са разпределени в раздели, в зависимост от вида на делото (гражданско или наказателно) и годината, за която се отнасят делата. След трябва да изберете месеца на делото, което Ви интересува. Ще Ви се отвори таблица с всички дела за периода, като можете да намерите делото, което Ви интересува по неговия номер. В колона "Резултат" можете да получите информация за решението, споразумението, присъдата по делото.