ВиК Добрич Проверка на сметка за вода

Проверявайте своите сметки за вода към ВиК Добрич онлайн.

http://vikdobrich.bg/Home
Можете да проверите своята сметка без регистрация или ако имате такава, да получите подробна информация. Изберете "Провери" за да се прехвърлите към страницата за проверка. 

За да проверите сметката си без регистрация, в секция "Проверка на сметка" въведете "Код за достъп". Кодът би трябвало да присъства във Вашата фактура или квитанция за платена сметка.

Можете да направите справка и ако разполагате с регистрация или ако се регистрирате.

Задълженията си към Водоснабдяване и канализация Добрич можете да платите на някоя от касите на дружеството.

ВиК Добрич обслужва районите на Добрич, Балчик, Каварна, Шабла, Тервел, Генерал Тошево, Крушари.