Проверка Данъци Пазарджик

Чрез предоставената електронна услуга, можете да проверите данъците в Пазарджик.
http://tax.pazardjik.bg/pzk_duties/
Системата позволява да направите различните типове справки:
- обща информация за физически лица и фирми - в този случай е необходимо да разполагате и да въведете ЕГН или ЕИК;
- подробна информация - за нея трябва да се регистрирате в системата или да използвате електронен подпис;
- справки, предназначени за различни институции.

Информационната система на община Пазарджик дава възможност да проверите своите данъци за недвижими имоти, превозни средства, наследства, дарения, патентни данъци, глоби, наказателни постановления и др.