Проверка данъци Димитровград Онлайн

Проверете своите местни данъци и такси към община Димитровград онлайн.

http://reg.dimitrovgrad.bg:8002/imeonweb/frmMain.aspx
Общината дава възможност бързо и лесно да направите справка за физически лица и фирми относно декларираните недвижими имоти и превозни средства, задълженията и плащанията по местни данъци, такси битови отпадъци, различни глоби и санкции, подадени декларации и др.

За да направите проверката успешно, трябва да разполагате с ЕГН (за физически лица) или ЕИК (за фирми), както и с входящ номер и дата на някакъв документ, подаден към отдел "Приходи" в общината.