Справки и електронни услуги в Плевен

Разгледайте различни онлайн услуги, справки и проверки на битови сметки, данъци и други, от които могат да се възползват жителите на Плевен.

ЧЕЗ проверка на сметка
Онлайн информация за задълженията към електроразпределителното дружество.

Проверявайте своите сметки за вода към Водоснабдяване и канализация Плевен.

Вашите месечни задължения към Топлофикация Плевен - бърза и лесна проверка.

Местни данъци и такси, глоби, санкции и др. за физически лица и фирми.

Онлайн справка за предстоящи и приключени дела към съда.