Интернет Vivacom - Проверка на интернет услуги към Виваком

За да проверите интернет услугите си към Виваком, изберете "Провери" по-долу. 

Важно е да знаете, че за достъп, е необходимо да разполагате с регистрация.  Vivacom NET паспортът е уникален и предствява потребителско име и парола. Можете да го видите в заявката, която сте получили към модема от Vivacom. В краен случай можете да се свържете с Виваком, с центъра за обслужване на клиенти за частни клиенти или за бизнес клиенти.