NET 1 интернет - Справка за интернет услуги към НЕТ 1

Направете онлайн проверка за Вашите задължения и фактури към Net1. Необходими са Ви клиентски номер и парола на Нет 1. Онлайн услугата предоставя много възможности.