Проверка Данъци Стара Загора

От сайта на Община Стара Загора можете да извършвате онлайн справки за актуалните си задължение за данъци към Община Стара Загора.


За да направите справка за данъчните си задължения, е необходимо да се регистрирате, след което ще имате достъп до Вашите задължение относно данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху автомобили и други превозни средства. Проверка можете да направите за физическо лице и фирма. Справки могат да извършват и ЧСИ.

От посочената страница можете да получите информация и за различни услуги. За целта, след избор на бутон "Провери", изберете от менюто в ляво "Информация за услуги". Можете да получите информация за следните услуги: издаване на удостоверения, деловодни услуги, данъчни оценки, приемане на декларации, коригиращи документи.