Проверка Данъци Варна

Онлайн можете да проверите данъците си към Община Варна. Проверки, които можете да правите, са за задължения и плащания за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби, санкции, декларирани недвижими имоти и превозни средства и др.

https://mdt.varna.bg/OnlineReportWSClient/obligations
Справки могат да се извършват за физически лица и фирми, като е необходимо да въведете съответно ЕГН или ЕИК. Също така, необходимо е да въведете ПИН код, който можете да получите в отдел местни данъци и такси срещу предоставен документ за самоличност.


Изберете "Провери", за да преминете към страницата за проверка на данъци във Варна.