Проверка Данъци Русе

Община Русе предоставя възможност за проверка на данъци по интернет.

Можете да направите справка за задълженията си за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби, декларирани недвижими имоти и превозни средства и др. Справка могат да извъшват физически и юридически лица.

За да извършите проверка, трябва да разполагате с КИН, както и да въведете ЕГН или ЕИК за фирми. КИН можете да получите от община Русе. Можете да се възползвате и от онлайн заявка за КИН, но имайте предвид, че тя е валидна само веднъж и само за един КИН код.

За да продължите към справката, изберете "Провери".