Проверка Технически преглед автомобили

Министерството на транспорта дава възможност да направите онлайн проверка на валидността на технически преглед на автомобил.

За да направите справка,  трябва да разполагате и да въведете регистрационния номер на автомобила и номера на стикера за технически преглед. 

Номерът на стикера за технически преглед е всъщност "Знак за преминат периодичен преглед" в удостоверението за техническа изправност. Можете да го видите и от стикера, залепен на автомобила.

Полезна информация

Срок за технически преглед леки автомобили
Според наредбата за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, леките автомобили трябва да се представят за технически преглед до 3-тата година от тяхната първа регистрация като нови, за втори път до 2-рата година от първия технически преглед, след което трябва да минават технически преглед всяка година (преди датата на предходния преглед).


Документите, които се представят за леки автомобили, са:
  • Свидетелство за регистрация I и II част - това са т.нар. голям и малък талон;
  • Документ за платен данък;
  • Документ за самоличност на лицето, представящо автомобила за преглед;