Справка Актуално състояние на фирма от Търговски регистър

От сайта на Агенция по вписванията - Търговски регистър можете да направите справка за актуалното състояние на фирма.

За  да направите проверката, трябва да разполагате с ЕИК/Булстат на фирмата, която желаете да проверите, както и да посочите датата, към която желаете да е справката.

Можете да направите справка за седалището и адреса на управление на фирмата, собственика, управители, предмет на дейност, друвествен договор, годишен финансов отчет и др.

За да продължите към справката за актуалното състояние на желаната от Вас фирма от сайта на Търговски регистър, изберете "Провери".