Проверка Обезщетения за безработица

От сайта на НОИ можете да направите справка за изплатените парични обезщетения за безработица.

За да направите проверка, е необходимо да разполагате с ПИК, както и да въведте ЕГН или ЛНЧ.

Справката съдържа подробна информация, като освен сумата на обезщетението, се визуализира периода, за който се отнася, сметката, по която са преведени парите, броя дни и др. 

Изберете "Продължи" за да преминете към справката.