Окръжен Съд Бургас - Справка Дела

Бургаският окръжен съд обхваща района на Бургаска област със следните общини: Бургас, Айтос, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Царево Средец.

Онлайн можете да направите справка бързо и лесно за делата към Окръжния съд.

За проверка на насрочени съдебни дела в съда - Повече >>
Необходимо е да изберете вида на делото

Справка за съдебни актове - Повече >>
Можете да направите проверка за конкретно дело, като изберете вида му и въведете номер и година или да получите информация за всички дела по месеци.