Окръжен съд Варна Справка за дела

В съдебния район на Варненският окръжен съд попадат районните съдилища на Варна, Девня и Провадия.

От сайта на съда можете да правите справки за приключени или насрочени дела.

> Справка за насрочени дела - Повече >>
Можете да проверите предстоящите дела - всички (без фирмени) и такива с обществен интерес.

> Справка постановени съдебни актове - Повече >>
Вижте съдебните актове на Окръжен съд Варна, като търсите по конректно дело.