Окръжен съд Габрово - Справка дела

Окръжен съд Габрово обхваща района на Габрово, Севлиевво, Трявна и Дряново.

По интернет можете да правите справки за делата към съда.

Проверка на предстоящите дела към Габровски окръжен съд - Повече >>

Постановени актове - Повече >>
За да направите справка за постановени дела, изберете "Повече", след което  от менюто в дясно изберете годината и вида на делото.

Влезли в сила актове - Повече >>
След избор на "Повече", от менюто в дясно изберете вида и годината на делото, за да проверите влезли в сила актове.