Окръжен съд Добрич Справка Дела

В случай че е необходимо да направите справка за дело към Окръжен съд Добрич, можете да го сторите онлайн. 

Справка за предстоящи дела - Повече >>
Можете да видите предстоящите дела, които са разпределени на наказателни, търговски, административни и граждански. Информацията се обновява ежеседмично. След като изберете типа на делото, ще се отвори списък с насрочените дела с дата и час на провеждане.

Справка постановени съдебни актове - Повече >>
Списък с решените дела, разпределени по година и месец. След избор на съответния месец, ще видите всички дела в този период, като можете да намерите делото, от което се интересувате по номер и година.

Окържен съд Добрич включва районите на Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Тервел, Добрич.