Окръжни съдилища - Справки за дела

Онлайн можете да правите справки за дела към Окръжните съдилища в България от сайтовете на самите съдилища. Можете да проверите предстоящите дела, както и влезлите в сила актове.

Изберете окръжен съд:


Окръжните съдилища в България са 28. Те разглеждат дела с цена на иска над 10 000 лева, различни тежки престъпления, дела за осиновяване и бащинство и др.