Окръжен съд Видин - Справка дела

Можете да направите проверка на дело към Окръжен съд Видин по интернет.

Съдът включва районите на Видин, Кула и Белоградчик.

Проверка на предстоящи дела - Повече>>
Представлява списък с насрочените дела за съответния месец, който включва дата на делото, ден, вид и номер на делата, съдиите и залата за всяко от тях.

Приключени дела - Повече >>
Делата са разделени на граждански и наказателни и са разпределени по година и тримесечие. Необходимо е да кликнете върху номера на делото, за да Ви се отвори информация за него.