Окръжен съд Враца Справка Дела

Ако желаете да направите справка за дела към Окръжен съд Враца, можете да го направите по интернет.

Врачанският Окръжен съд обхваща районите на Враца, Козлодуй, Мездра, Оряхово, Бяла Слатина.

Проверка за насрочени дела - Повече >>
Делата са разпределени по вид, номер и година на делото; предмет на делото; съдия; дата и час.

Постановени актове - Повече >>
Делата са разпределени по вид - наказателни и граждански/търговски/административни, като е необходимо да изберете месец и година, за да видите повече информация за всички дела в този период.